بلاگ و اخبار

نمایشگاه؛ عاملی موثردر ایجاد تحول در صنعت سنگ

۲۳/۱۱/۱۳۹۶

نمایشگاه؛ عاملی است موثردرایجاد تحول در صنعت سنگ کشور

حسین بزرگپور نمایشگاه سنگ را یکی از روش های موثر در ایجاد پویایی بیشتر در بازار سنگ دانست و اظهار داشت: نمایشگاه سنگ علاوه بر اینکه محلی است برای شناسایی دستاوردهای نوین صنعتگران، عاملی است موثر در ایجاد تحول در صنعت سنگ کشور و می تواند در دو بخش بازارهای داخلی و خارجی نقش آفرینی کند. برهمین اساس می توان بازخوردهای برگزاری نمایشگاه را بررسی کرد و همواره آنرا متناسب با مقتضیات بازار متحول نمود.این بازرگان و صادر کننده سنگ در ادامه گفت: توجه به متغیرهایی که در طول زمان در اقتصاد کشور و به تبع آن بر صنعت سنگ تاثیرگذار هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ساختار نمایشگاه سنگ باید به گونه ای تنظیم شود که متناسب با نیازهای روز انعطاف پذیر و در عین حال توانایی اداره امور درآن وجود داشته باشد.حسین بزرگپور در رابطه با صادرات سنگ و تاثیر آن در رونق صنعت سنگ گفت: صادرات پروسه ای است که گسترش آن نیازمند توجه به اصولی است که متاسفانه در کشور ما کمتر به آن توجه می شود.بزرگپور ادامه داد: بازرگانان ما طی چند سال گذشته با دشواری های فراوانی که ناشی از عدم برنامه ریزی های صحیح توسط مسئولین بوده مواجه بوده اند؛ به عنوان نمونه حضور ما در نمایشگاه های خارجی به غیر از نمایشگاه روسیه هیچ گاه از سوی هیچ نهادی به طور سازمان یافته برنامه ریزی نشده است در حالیکه در کشور های رقیب ایران مانند ترکیه نهادهایی وجود دارند که اطلاعات مربوط به شرکت ها و پروژه های ساختمانی مهم را در اختیار تجار قرار می دهند تا با شناخت کافی در نمایشگاه ها شرکت کنند.

 


EnglishRussia